•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Nang tawagin siya ng asawa ni Voodoo palayo sa kanyang laro sa golf... muli, alam niyang dapat lang niyang iuwi ang babysitter at alagaan ang kanyang asawa. Ngunit si Holly Morgan ay napaka-seductive at gustong-gusto siya na... ano ang dapat niyang gawin? Ano ang gagawin mo?