•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Chain bankruptcy crisis! Kahit na ang mga empleyado ay nagsisikap na matulog, ang kanilang pagganap ay patuloy na bumababa habang naipon ang pagkapagod. Isang araw, ang presidente, na alam na ang magandang CV Yui at ang departamento ng negosyo ng Kawata ay nagkakaroon ng panloob na pag-iibigan laban sa mga patakaran ng kumpanya, ay gumawa ng isang plano.