•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang aking biyenan, na buong buhay niya ay nabubuhay para lamang sa trabaho at kababaihan, ay biglang tinanggal sa kumpanya at umuwi bilang isang pilay. Isang manugang na babae ang nagsikap na aliwin ang gayong biyenan. Gayunpaman, sa kabila ng mga alalahanin ng kanyang manugang, nakipag-ugnayan siya sa kalaunan na siya ay muling tatanggapin at bumalik siya sa pagiging malusog na biyenan. Hindi iyon alam ng asawa ngunit nagpatuloy siya sa mabait na pagkilos. Sinamantala ang kabutihang loob ng nobya, nagkunwari itong naiinip at pinakiusapan siya na makipagtalik ng isang beses lang. Isang hindi tapat na biyenan na nasisiyahan sa hindi tapat na relasyon sa pamamagitan ng paglamon sa kanyang katawan sa kabaitan ng kanyang asawa.