•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang isang asawang babae na nagmamahal sa kanyang mga anak at nagtatago sa kanyang asawa ay nakadarama ng kasiyahan sa pakikipagtalik sa ibang tao at pagkatapos ay nahulog sa kasiyahang iyon. Isang araw, isang insidente ang nangyari nang hindi sinasadyang magsagawa ng reunion party ang contractor na dumating para mag-ayos ng aircon kasama ang mga juniors ng kanyang asawa at nagsagawa ng inuman sa bahay. Inalagaan niya ang aking katawan at kinuha ito sa marahas na hakbang. At oo naadik ako sa kanya tuwing nakikipagtalik ako.