•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Isang mahabang panahon ang nakalipas - isang tunay na karanasan ang tiyak na nangyari. Ang aking ina ay parehong may talento at may malaking suso, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pananalapi. Isang araw, nang humingi ako ng payo sa aking matalik na kaibigan, ginamit ng aking matalik na kaibigan ang aking payo bilang kwento para makulong ang aking ina. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang aking ina na tinatapakan ng iba.