•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Kailangang kausapin ni Ms. Nina Elle si Alex tungkol sa kanyang hindi direktang pag-uugali sa klase, palagi siyang kumukuha ng mga larawan ng mga babae sa klase at kapag nag-ii-scroll siya sa mga larawan, nakikita niya ang kanyang mga larawan at ito ang ikinagalit ni Miss Elle at gustong maramdaman ni Alex. kung ano ang nararamdaman niya kaya sinabihan niya si Alex na hubarin ang kanyang pantalon ngunit ang titi na iyon ay eksakto kung ano ang kailangan niya ngayon.