•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Napansin ni Sara Jay na mukhang frustrated ang isa sa kanyang mga estudyante kaya tinanong niya kung ano ang mali. May mga lalaki pala na pinagtatawanan siya dahil hindi pa siya nakakapag-sex. Kaya ginagawa ni Sara ang kanyang pinakamahusay na ginagawa, tinutulungan niya ang kanyang mag-aaral....sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na manligaw sa kanya kaagad at doon sa klase. Lahat ito ay nasa isang araw na trabaho para sa mga guro ngayong taon.